فسقلی ما

دایره لغات

هنوز خوب حرف نمیزنی ولی دیگه هرچی میگی ما خیلی راحت می فهمیم: 1)بیا,بفرمایید(بُو) 2)بریم(بییم) 3)سرسره(بُ) 4)تاب تاب (آب آب) 5)صندلی(اَندلی) 6)عروسکهات(نی نی) 7)شیر 8)سامین(آمی) 9)داداشی(نمیدونم به کی میگی ) 10)نون 11)اَم اَم 12)باباجون(باباجی) 13)هان ن ن (ماشین) 14)دَدَر     ...
1 شهريور 1393

قطعی برق و بازی سایدا

امشب برقمون قطع شد و تو که تا حالا قطعی برق ندیده بودی اولش از تاریکی ترسیدی و بعدش شروع به بازی کردن با شمع کردی و فکر میکردی تولده و خاموشش میکردی بعدش هم که به سایه خودت روی دیوار میخکوب شدی ...
25 مرداد 1393

بازی در پارک

نمیدونم چرا بچه ها رو پارک میبریم سریع سمت وسیله ورزشی بزرگترها میرن و با اون وسیله ها بازی میکنن.تو هم که امروز برای اولین بار به سمت وسیله های بازی پارک بردیمت از این قانون مستثنی نبودی ...
7 تير 1393

سراب صحنه

امروز رفتیم سراب صحنه و تو با درسا کلی آب بازی کردین. میگفتم سایدا این چیه میگفتی آب .بعد دست میبردی کف آب سنگریزه درمی آوردی میدادی به بابا که برات نگه داره و انتظار داشتی که همه اون سنگریزه ها رو برات جمع کنه و نگهداره. ...
5 تير 1393

استخربادی سایدا

امروز یکی از همکارام برات استخر بادی آورد .به محض اینکه بادش کردیم سریع دست بکارشدی و با شیلنگ  پر از آبش کردی و رفتی داخلش فکر کردم سردتت بشه ولی انگار که نه انگار . البته مادری رفت برات آب گرم کمی آورد و به اون اضافه کرد ولی خیلی حال کردی ...
3 تير 1393

ناز دخترانه برای بابا

هی باباتو صدا زدی توجه نکرد بعد به فکر رفتی بعدش هم سرتو گذاشتی روی فرش بابا گفت چی شد سایدا جواب ندادی گفت بیام ببوسمت سرتو به نشانه تایید تکون دادی یعنی بیا و با ناز و کرشمه و انگشت به دماغ تکون نمیخوردی تا بابا ببوستت                                     ...
29 خرداد 1393
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به فسقلی ما می باشد