فسقلی ما

دایره لغات

هنوز خوب حرف نمیزنی ولی دیگه هرچی میگی ما خیلی راحت می فهمیم: 1)بیا,بفرمایید(بُو) 2)بریم(بییم) 3)سرسره(بُ) 4)تاب تاب (آب آب) 5)صندلی(اَندلی) 6)عروسکهات(نی نی) 7)شیر 8)سامین(آمی) 9)داداشی(نمیدونم به کی میگی ) 10)نون 11)اَم اَم 12)باباجون(باباجی) 13)هان ن ن (ماشین) 14)دَدَر     ...
1 شهريور 1393

مادر

گویند مرا چو زاد مادر، پستان به دهن گرفتن آموخت                              / شبها بر گهواره من، بیدار نشست و خفتن آموخت یک حرف و دو حرف بر زبانم، الفاظ نهاد و گفتن آموخت                                / لبخند نهاد بر لب من، بر غنچه گل شکفتن آموخت دستم بگرفت و پا به پا برد، تا شیوه راه رفتن آمو...
11 خرداد 1393
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به فسقلی ما می باشد